Voor uw organisatie

De eisen die worden gesteld aan een moderne organisatie worden steeds hoger. Kostenbeheersing, risicobeperking, procesoptimalisatie en flexibiliteit zijn onontbeerlijk.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, energiebesparing en verduurzaming zijn veel gehanteerde sleutelbegrippen. Maar wat kunt u hier zelf mee?

Rademaker* Contracting   helpt u daadwerkelijk inhoud te geven aan deze begrippen binnen uw organisatie. Gestructureerde aanpak, slimme oplossingen, concrete projecten. Op maat gemaakt voor uw bedrijf, met korte terugverdientijden. Ook voor kleinere organisaties en het MKB.

Rademaker* Contracting   geeft duurzaamheid ‘handen en voeten’ en helpt u uw voorsprong als ondernemer te behouden.

U wilt toespitsen op uw kernactiviteiten. Hierdoor worden andere werkzaamheden steeds vaker uitbesteed. En kennis haalt u natuurlijk bij de bron.

Voorafgaand aan een project vindt samen met de opdrachtgever een uitgebreide inventarisatie plaats, waarna de te verrichten activiteiten nauwkeurig in kaart worden gebracht en een resultaatgericht projectplan wordt opgezet.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Rademaker* Contracting.

Rademaker Contracting

Contracting, Projectbegeleiding & Advies

Rademaker Contracting, Hilleshagerweg 116, 6281 AH Mechelen (Zuid-Limburg), Nederland

Tel: +31 (0) 434552665, Fax: +31 (0) 434552077 / E-Fax: +31 (0) 847559708, GSM: +31 (0) 650621215

Email: info@rademakercontracting.nl

Op al onze overeenkomsten, offertes, publicaties en diensten zijn van toepassing de Rademaker Mechelen Algemene Voorwaarden. De tekst van deze Algemene Voorwaarden ligt bij ons ter inzage en ter verkrijging en zal op eerste verzoek gratis worden toegezonden. Bovendien vindt u deze op www.rhmtrade.com