Hieronder vindt u een selectie van recente projecten uitgevoerd door Rademaker* Contracting   

Groenfietsen.nl is een uniek en succesvol toeristisch project in Zuid-Limburg. Innovatief in duurzaam toerisme en CO2 neutrale recreatie. Rademaker* Contracting heeft het projectmanagement, de ontwikkeling van het concept en de overdracht verzorgd gedurende de pilotperiode van 2007-2008.

Rademaker* Contracting heeft voor Rocca Sport & Adventure in Gulpen een uitgebreide energiescan uitgevoerd. Dankzij deze ‘klimaatneutraal’ studie heeft Rocca als eerste Limburgse sport en leisure ondernemer het predikaat ‘klimaatneutraal’. Maar belangrijker nog: het leverde met een minimum aan investeringen aanzienlijke kostenbesparingen op. Benieuwd naar de mogelijkheden voor úw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met Rademaker* Contracting.

E-Avantis omvat een productontwikkelingscentrum en een demonstratie- en trainingscentrum op een unieke locatie. E-Avantis ligt op het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis tussen Heerlen en Aken. Op het gebied van productontwikkeling en demonstratie van duurzame energietoepassingen en innovatieve energiebesparing wordt samengewerkt met bedrijven en onderwijsinstellingen uit Nederland, Duitsland en België.  Inmiddels heeft Rademaker* Contracting diverse projecten en studies uitgevoerd voor Stichting E-Avantis.

Rocca Klimaatneutraal

Groenfietsen.nl: CO2-neutraal recreëren in Zuid-Limburg

Stichting E-Avantis

Projecten

Econcern is een multinational op het gebied van duurzame energie. Hieronder vallen o.a. Ecofys, Evelop, Ecostream en Ecoventures. De missie van deze Europese bedrijven is om te voorzien in een duurzame energievoorziening voor iedereen. Het bedrijf levert een palet aan unieke en innovatieve producten en diensten.  Rademaker* Contracting heeft de laatste jaren diverse projecten voor Econcern uitgevoerd.

Econcern / Ecofys

Rademaker Contracting

Contracting, Projectbegeleiding & Advies

Rademaker Contracting, Hilleshagerweg 116, 6281 AH Mechelen (Zuid-Limburg), Nederland

Tel: +31 (0) 434552665, Fax: +31 (0) 434552077 / E-Fax: +31 (0) 847559708, GSM: +31 (0) 650621215

Email: info@rademakercontracting.nl

Windpark “De Locht” bestaat uit twee turbines met een ashoogte van 80 meter en een vermogen van 2,5 MW elk. Omwonenden participeren in dit jonge windpark met een beoogde opbrengst van 10.000 MWh.  Rademaker* Contracting is parkwacht voor “De Locht”. Bekijk hier de webcam met real-time beelden van de turbines Briareus en Gyges.

Parkwacht Windpark “De Locht” Kerkrade - Ecowind

Rademaker* Contracting biedt het midden- en kleinbedrijf (o.a. horeca, accommodaties, toerisme, kantoren, maar ook bijv. agrarische ondernemers) de mogelijkheid tot een goed gefundeerd en betaalbaar energieadvies.

Op zelfstandige basis, op regionaal, of brancheniveau kunt u een energiescan laten uitvoeren.
De mogelijkheden voor duurzame energietoepassingen en innovatieve energiebesparing worden samen met u ontwikkeld. “

Een recent voorbeeld van een dergelijk MKB energie adviestraject is “Energieke Heuvellandhotels”. Voor dit project wordt samengewerkt met diverse regionale bedrijven, kennis– en onderwijsinstellingen in het Zuid-Limburgse Heuvelland.

“Energieke Heuvellandhotels” biedt de deelnemende horecabedrijven, gebruikmakend van diverse subsidies, een gedegen energieanalyse en concrete handvaten hoe verduurzaming binnen het eigen bedrijf op rendabele wijze kan plaatsvinden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: geen woorden, maar daden!

Energie besparen = kosten besparen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor úw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met Rademaker* Contracting.

Energieadvies MKB-ondernemers Heuvelland (Zuid-Limburg)

Op al onze overeenkomsten, offertes, publicaties en diensten zijn van toepassing de Rademaker Mechelen Algemene Voorwaarden. De tekst van deze Algemene Voorwaarden ligt bij ons ter inzage en ter verkrijging en zal op eerste verzoek gratis worden toegezonden. Bovendien vindt u deze op www.rhmtrade.com

Uitvoering energiescans voor “Bespaar en Verdien” met Limburgse investeringssubsidie (2009-2011)

'Bespaar en Verdien!' is een investeringsregeling van de KvK Limburg m.m.v. de Provincie Limburg, voor het Limburgse midden- en kleinbedrijf. Met een fonds van 1,85 miljoen euro wil de KvK de Limburgse bedrijven ondersteunen om te komen tot energiebesparende maatregelen in hun onderneming. De boodschap is: "Investeer in energiebesparende maatregelen met een bijdrage van de Kamer van Koophandel Limburg en bespaar direct op uw energierekening!"

Rademaker* Contracting is erkend om deze energiescans bij MKB-bedrijven in de gehele provincie Limburg uit te voeren. 

Wilt ook u gebruik maken van deze interessante nieuwe investeringssubsidie, neem dan vrijblijvend contact op met Rademaker* Contracting, voor een vrijblijvend informatiegesprek over deze energiescan.